Serveis d’eficiència energètica.

L’Eficiència Energètica consisteix en la reducció de consum d’energia dels edificis, mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort ni la qualitat de vida i assegurant el proveïment d’aquests, sabent emprar els recursos energètics disponibles d’una manera hàbil i eficaç, desenvolupant processos de gestió de l’energia, però protegint el medi ambient. És per això que recomanem realitzar el seu certificat energètic.

Certificació Energètica:

  • Edificis de nova construcció.
  • Edificis o parts d’edificis que s’embenen o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor.
  • Edificis o parts d’edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
  • Edificis i monuments protegits oficialment.
  • Edificis o unitats d’edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses.
  • Construccions provisionals amb un termini d’utilització ≤ a 2 anys.
  • Edificis industrials i agrícoles.
  • Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
  • Edificis que es comprin per a la seva demolició.
  • Edificis d’habitatges utilitzats durant menys de quatre mesos a l’any.